vi_publicerar/debattartiklar
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter talgoxar.jpg
 

Insändare

Anpassa jordbruket för 2010-talet

Med anledning av Stig Österholms insändare i Hbl (25.3) vill jag här i korthet belysa Natur och Miljös vision om ett miljöanpassat jordbruk i Svenskfinland. Den finns mer omfattande beskriven i den färska publikationen Bonden som miljövårdare som finns på webbplatsen (www.naturochmiljo.fi).
Anne Antman
02.04.2013 kl. 13:54

Stoppa gifterna och återanvänd näringsämnena

Det syns tydligt i naturen då ett näringsämneskretslopp inte är slutet. Östersjöns ekosystem är i obalans eftersom vi konstant hämtar in nya näringsämnen från andra sidan jordklotet. Om näringsämneskretsloppet vore slutet så att samma näringsämnen återanvändes i odlingen, skulle vi samtidigt få njuta av friska ekosystem och bördiga åkrar.
20.02.2012 kl. 16:22

Död ved är en livsviktig resurs

Med anledning av artikeln i HBL 29.11 vill Natur och Miljö bredda diskussionen om restaurering av skogsnaturen. Död ved är en livsviktig resurs för ett stort antal arter. Enligt den senaste rödlistan hotas 700 arter av förändringar i skogsnaturen. För mer än hälften av dessa arter är bristen på död ved ett akut hot.
Camilla Ekblad
05.12.2011 kl. 10:47

Klarhet i avloppsreningen

Förvirringen kring förordningen om glesbygdens avloppsvatten bara växer. De senaste insändarna och artiklarna i Hbl (7.9, 26.8, 27.8) visar att okunskapen fortfarande är stor.
Lena Avellan
12.09.2011 kl. 10:39

Skogscertifiering: Enighet om ny FSC-standard

En bra kompromiss, som ingendera parten är nöjd med. Så karaktäriserade Keijo Savola förslaget till ny FSC-standard, som den 8 oktober godkändes av Finlands FSC-arbetsgrupp. Finlands natur nr 5/2010
Text: Bernt Nordman
01.02.2011 kl. 13:35

Vi vill att Östersjön ska bli renare

Om en förändring i Östersjöns eutrofieringsstatus skall ske, måste de diffusa utsläppen till vattendragen åtgärdas. Mikael Jern (Hbl 8.6.) tar i sin kolumn upp mellanrapporten om effekterna av miljöstödet till jordbrukare (MYTVAS 2), och konstaterar att vissa positiva resultat redan syns. Det bör understrykas att läget är långt ifrån tillfredsställande i miljöhänseende.
Lena Avellan
22.06.2010 kl. 12:29

Ren vattenpolitik

Alla stora partier nämner ren miljö och välmående vattendrag som viktiga mål i sina värderingar och program. Det räcker inte. I nästa regeringsprogram måste vattenvården allokeras större resurser, annars fortsätter finländarna att vara oroliga för Östersjön utan att någonting förbättras.
Lena Avellan
20.01.2010 kl. 12:34