om_oss/medlemmar/understodande_organisationer
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/frostfjaril_host.jpg
 

Natur och Miljös understödande medlemmar

Till våra understödande medlemmar hör organisationer eller sammanslutningar som önskar understöda vår verksamhet, men vars huvudsakliga ändamål är annat än vårt.

Om du önskar att organisationen, som du är med i, skulle vara medlem be då styrelsen behandla frågan om medlemskap i Natur och Miljö.

För mera information om understödande medlemskap kontakta vårt centralkansli.

Våra understödande medlemsorganisationer är :


Dendriticum vid Åbo Akademi
Finlands Svenska Lärarförbund
Finlands svenska Marthaförbund
Finlands Svenska Scouter
Finlands Svenska Skolungdomsförbund
Gennarbyvikens fiskevårdsförening
Håll Skärgården Ren
Krogars vattenskyddsförening
Nordenskiöld -samfundet i Finland
Nylands Miljövårdsdistrikt
Pellinge Hembygdsförening
Svensk Ungdom
Svenska folkskolans vänner
Svenska Naturvetarklubben
Åbo Nation