om_oss/medlemmar/kommunmedlemmar
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/755_120_tickor.jpg
 

Kommunmedlemmar

10 kommuner är idag kommunmedlemmar i Natur och Miljö. Genom sitt medlemskap stöder de vår verksamhet. I gengäld förser vi kommunerna med natur och miljöinformation.

Är kommunen eller staden du bor i redan medlem? Om inte så kan du själv be stadsstyrelsen behandla frågan om medlemskap i Natur och Miljö. För mera information om kommunmedlemskap kontakta vårt centralkansli.

Kommunmedlemmar: