om_oss
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Tussilago.jpg

Från proteströrelse till miljöförening

Åren efter att Natur och Miljö grundades 1970 blev viktiga för miljövårdsuppvaknandet i Svenskfinland


Naturskyddsframgångar under 40 år

Natur och Miljö spelade en viktig roll då nationalparks-nätverket utvidgades - även för skyddsprogrammen och vården av kulturbiotoper.


Vår kamp för ett rent hav

Östersjöns tillstånd har ända sedan Natur och Miljö grundades utgjort ett tyngdpunktsområde i förbundets verksamhet.


Naturskolan kommer till Finland

Finlands första naturskola och Ungdomens miljöriksdag är exempel på vad Natur och Miljö åstadkommit på miljö-pedagogikens område.

 


 


 

Vår historia

Lyft blicken - se framåt!

Natur och Miljö är en ideell, partipolitiskt obunden miljöorganisation som arbetar på svenska i Finland. Vi för våra medlemmars talan och vår drivkraft är kärleken till naturen.

Natur och Miljös verksamhet är mångsidig och omfattar både miljöfostran och miljöpolitisk verksamhet. Gedigen sakkunskap är vårt trumfkort. Vår målsättning är att få allt fler intresserade av att aktivt värna om miljön.

Vi påverkar opinionen

Vi söker lösningar till miljöproblem, sprider kunskap, debatterar, påverkar politikerna och deltar i beredningen av miljölagstiftningen. Representanter för förbundet medverkar i ett tjugotal offentliga arbetsgrupper och kommittéer. Med hjälp av våra lokalföreningar ordnar vi kampanjer och evenemang och knyter samman människor med intresse för naturen.

Vi fostrar framtida beslutsfattare

Genom våra satsningar på miljöfostran sår vi många frön till en ny generation av miljömedvetna medborgare. Vi driver Finlands första naturskola, Naturskolan Uttern i Sjundeå, Kvarkens Naturskola i Österbotten och Ålands naturskola, ordnar barnläger och arrangerar Miljöaktionsdagar för ungdomar som också har en egen ungdomsgrupp, Naturkraft.

Fokus på Svenskfinland

Natur och Miljö fokuserar på frågor som berör Svenskfinland, men arbetar även med nationella och internationella frågor. Vi stöder också våra lokalföreningar och enskilda medborgare som vill påverka lokala miljöbeslut. För att kunna arbeta effektivt slår vi fast tematiska tyngdpunktsområdena för treårsperioder.

Vår tidskrift Finlands Natur

Finlands Natur är vår tidskrift. Det är den enda finlandssvenska tidskriften med natur och miljöfrågor som övergripande tema. Tidskriften utkommer 4 gånger om året och innehåller bland annat färgstarka naturreportage, aktuella artiklar om miljövård och kritiska debattsidor.

Alla är välkomna med!

Natur och Miljö är en medborgarorganisation som är öppen för alla som är intresserade av naturen och miljön. Vi har omkring 3100 medlemmar av vilka omkring hälften är medlemmar i någon av våra 20 lokalföreningar.    

Vår verksamhet bygger på medlemsavgifter, samt frivilliga bidrag från enskilda personer, sammanslutningar och organisationer.