malgrupper/suomeksi
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Tussilago.jpg

Yhteystiedot

Keskustoimistomme sijaitsee Helsingin keskustassa, osoitteessa Annankatu 26, neljännessä kerroksessa. Toimistossa on seitsemän palkattua vaikituista työntekijää, usein myös projektityöntekijöitä sekä työskentelytiloja vapaaehtoisille. Tervetuloa käymään!

Natur och Miljö r.f.
Annankatu 26
00100 Helsinki
puh (09) 6122290


kansliet (at) naturochmiljo.fi

Henkilökunta

toiminnanjohtaja Bernt Nordman
ympäristönsuojelupäällikkö Anne Antman
talouspäällikkö Miisa Holmström
toimistosihteeri Madeleine Blomqvist

Perustietoa

Natur och Miljö on valtakunnallinen ympäristöjärjestö, jonka toimintakieli on ruotsi. Natur och Miljö on rekisteröitynyt yhdistys, jonka henkilöjäsenmäärä on yhteensä noin 3500 kaikista ikäryhmistä. Järjestöön kuuluu 20 paikallisyhdistystä, jotka toimivat Etelä- ja Länsirannikolla sekä Ahvenanmaalla. Lisäksi järjestöä tukevat jäsenyydellään 12 kuntaa sekä 16 muuta organisaatiota (tilanne keväällä 2012). Vuosittain kokoontuva liittokokous valitsee liittohallituksen. Natur och Miljön puheenjohtajana toimii Jan Ekebom ja yhdistyksellä on noin 12 työntekijää.

Natur och Miljö perustettiin vuonna 1970, eli samoihin aikoihin kun suomenkielinen sisarjärjestömme Suomen luonnonsuojeluliitto aloitti toimintansa. Moni Natur och Miljön paikallisyhdistys on kaksikielinen kuuluen myös Luonnonsuojeluliittoon.

Toiminta

Natur och Miljö on aktiivinen ympäristöpoliittinen toimija. Järjestö pyrkii vaikuttamaan politiikkaohjelmien, strategioiden sekä lainsäädännön valmisteluun ja niitä koskevaan päätöksentekoon osallistumassa työryhmiin laatimalla lausuntoja sekä muita kannanottoja.

Natur och Miljö panostaa ympäristötiedon levittämiseen ruotsin kielellä. Natur och Miljö julkaisee Finlands Natur lehteä, jolla nimestään huolimatta ei ole muodollista yhteistyötä Suomen Luonnon kanssa. Natur och Miljö julkaisee myös asiantuntija raportteja sekä erilaisia käsikirjoja ajankohtaisista aiheista. Järjestön asiantuntijat kommentoivat päivänpolitiikkaa mediassa ja pitävät esitelmiä.

Natur och Miljö on vahva toimija ympäristökasvatuksen alalla. Natur och Miljö ylläpitää neljä luontokoulua, jotka palvelevat ruotsinkielisiä päiväkoteja ja kouluja. Länsi-Uudellamaalla toimiva Naturskolan Uttern on Suomen ensimmäinen luontokoulu. Kvarkens naturskola, joka aloitti toimintansa vuonna 2007, toimii Rannikkopohjanmaalla, Ålands naturskola Ahvenanmaalla ja Åbolands naturskola Turunmaalla. Natur och Miljö vastaa Freshabit LIFE-projektin ruotsinkielisestä kasvatukseen liittyvästä osiosta. Lisäksi Natur och Miljö järjestää lasten luontoleirejä sekä nuorten tapahtumia.

Natur och Miljö palvelee jäseniään monella eri tavoin. Liitto hoitaa paikallisyhdistysten jäsenrekisteriä ja auttaa luontoretkien ja luonnonhoitotalkoiden markkinoinnissa. Lisäksi Natur och Miljö järjestää kursseja ja tarjoaa asiantuntijatukea paikallisille toimijoille. 

Sosiaalisessa mediassa

Natur och Miljö on myös sosiaalisessa mediassa nimillä @naturochmiljo, @naturskolanuttern, @kvarkensnaturskola, @alandsnaturskola ja @abolandsnaturskola.

Yhteistyö

Natur och Miljö tekee tiivistä yhteistyötä muiden suomalaisten ympäristöjärjestöjen kanssa. Natur och Miljö on yksi Ympäristöakatemiaa järjestävän Ympäristöareena ry:n perustajajäsenistä.

Kansainvälinen yhteistyö

Natur och Miljö (Finnish Society for Nature and Environment) kuuluu seuraaviin kansainvälisiin järjestöihin ja verkostoihin:
IUCN - kansainvälinen luonnonsuojelu-unioni
EEB - yli 130 eurooppalaisen ympäristöjärjestön EU-toimisto, joka pyrkii vaikuttamaan EU-tason politiikkaan
CCB - Itämeren maissa toimivien kansalaisjärjestöjen yhteistyösverkosto
Lisäksi Natur och Miljö panostaa erityisesti pohjoismaiseen yhteistyöhön.