malgrupper/larare/kvarkensnaturskola
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Rodgulhorisont(1).jpg

Kontaktuppgifter

 

 

Maria Svens

naturskollärare

045-3296 220


Ida Berg

naturskollärare   

040-4199756

 

 

Kvarkens naturskola
Rantalinna, Strandgatan
65100 Vasa

kvarkensnaturskola ( at ) naturochmiljo.fi

Faktureringsuppgifter hittar du här.

 

Aktuellt vid naturskolan

 

Välkommen till vårterminen!

 

Vid naturskolan fortsätter undervisningen i våra fadderklasser och grupper. Vörås skolor kommer att få ta del av undervisning vid sötvatten inom projektet Freshabit LIFE IP. Utöver det finns ett litet antal datum lediga för enskilda naturskoldagar. Vi erbjuder vinterteman i februari-mars, samt vårteman i april-maj. Ta kontakt så berättar vi mer!

 

 

Kvarkens naturskola


Kvarkens Naturskola är Natur och Miljös naturskola i Österbotten. Verksamheten inleddes år 2007. Naturskolans främsta mål är att förmedla naturkänsla, miljömedvetenhet och inspiration till en hållbar livsstil. Kvarkens naturskola stöder och kompletterar daghemmens och skolornas miljöpedagogiska arbete genom att erbjuda utomhuspedagogisk undervisning i form av naturskoldagar. Vi fortbildar och utbildar också lärare på miljö- och utomhuspedagogikrelaterade teman.

 

Naturskolans verksamhet är ambulerande. Vi besöker gärna daghem och skolor i deras egen näromgivning. En naturskoldag kan också hållas på ett valfritt naturområde längre bort från skolan t.ex. under en lägerskola eller en vårutfärd.

 

Naturskolan handleder deltagarna till egna upplevelser, upptäckter, kunskaper och småningom förståelse. Genom lekar och uppdrag får barnen upptäcka naturen omkring sig med alla sinnen. En dag med naturskolan ger naturkunskap, motorikträning och motion, samt samarbete och samvaro i naturen.

 

Vi understöds av R.E. Serlachius stiftelse, Svensk-Österbottniska samfundet r.f., Ulf Brunbergs stiftelse samt Aktiastiftelserna i Korsholm och Vasa.

 

Kvarkens Naturskola hittar du också på Facebook och Instagram!

 

Kvarkens naturskola är medlem i Naturskoleföreningen i Sverige. Vi är också ett certifierat utvecklingscenter inom LYKE-nätverket.