kontakt
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Var blasippor.jpg

Natur och Miljös kansli


Natur och Miljö rf

Annegatan 26, 4:e vån.

00100 Helsingfors

(09) 6122 290

 

kansliet (at) naturochmiljo.fi

Monica Jansson-Olenius

Ekonom, anställd till den 31.5.2019
Utvecklar processer inom ekonomiförvaltningen

045 2700 312
Projektanställd ekonom år 2019.